Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Sources for the study of the development of languages, their editions lieferte 49 Treffer
1

Textová hodnota pramenů poznání jazyka a problém autentičnosti jejich jazyka

Daňhelka, Jiří, in: Jazykovědné aktuality, 29, č. 3-4, 1992, s. 129-130
2

Textual sources, their value and language autenticity

Daňhelka, Jiří, in: For Henry Kučera : Studies in Slavic philology and computational linguistics, Ann Arbor : Michigan Slavic Publications, 1992, s. 95-99
3

Samuel Hartlib and scribal communication

Greengrass, Mark, in: Acta Comeniana, 12 (36), 1997, s. 47-62
4

Impulsy a komentář k novelizaci základní linie "nové"řady Regest

Kopičková, Božena, in: Archivní časopis, 55, č. 3, 2005, s. 161-188
5

Biblia Hebraica transcripta

Ed. Richter, Wolfgang St. Ottilien 1991-1993
6

Význam charvátskohlaholských pramenů pro výzkum slovanského překladu starozákonních knih

Čermák, Václav, in: Česká slavistika 2003 : České přednášky pro XIII. mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana 15.-21. 8. 2003, Praha, Academia ; 2003, s. 59-69
7

Vojničův rukopis poodhalil svá tajemství

Škopek, Pavel, in: 21. století, č. 6, 2014, s. 35-37
8

Briefe des Apollonios-Archives aus der Sammlung Papyri Gissenses

Edition, Übersetzung u. Kommentar Kortus, Michael Giessen 1999
9

Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae - krátké zamyšlení nad časovým rozsahem, obsahem a koncepcí osmého dílu (1306-1310). Aktuální stav prací

Maráz, Karel, in: Archivní časopis, 49, č. 3, 1999, s. 153-170
10

Nedochovaná předloha rukopisů PUK XI D 9 A ÖNB 4940

Krmíčková, Helena, in: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, 50, č. C 48, 2003, s. 89-98