Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Prameny pro studium vývoje jazyků, jejich edice lieferte 49 Treffer
1

Textová hodnota pramenů poznání jazyka a problém autentičnosti jejich jazyka

Daňhelka, Jiří, in: Jazykovědné aktuality, 29, č. 3-4, 1992, s. 129-130
2

Textual sources, their value and language autenticity

Daňhelka, Jiří, in: For Henry Kučera : Studies in Slavic philology and computational linguistics, Ann Arbor : Michigan Slavic Publications, 1992, s. 95-99
3

Samuel Hartlib and scribal communication

Greengrass, Mark, in: Acta Comeniana, 12 (36), 1997, s. 47-62
4

Impulsy a komentář k novelizaci základní linie "nové"řady Regest

Kopičková, Božena, in: Archivní časopis, 55, č. 3, 2005, s. 161-188
5

Biblia Hebraica transcripta

Ed. Richter, Wolfgang St. Ottilien 1991-1993
6

O kolika revizích svědčí homiletické texty v chorvatskohlaholských breviářích?

Stankovska, Petra, in: Česká slavistika 2003 : České přednášky pro XIII. mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana 15.-21. 8. 2003, Praha, Academia ; 2003, s. 147-154
7

Psalterii Sinaitici pars nova (monasterii s. Catharinae codex slav. 2/N)

Editor Stankovska, Petra Wien 1997
8

Towards a Critical Edition of the Old Slavic New Testament. A Transparent and Heuristic Approach

Bakker, H. P. S. Amsterdam 1996
9

Tekstologija slavjanskoj biblii

Aleksejev, Anatolij Aleksejevič Sankt-Peterburg 1999
10

Tekstologija slavjanskoj biblii

Aleksejev, Anatolij Aleksejevič Sankt-Peterburg 1999