Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ004617
AutorJunková, Bohumila
Titel

Vybrané kapitoly z fonetiky a fonologie českého jazyka. 2., [rozš.] vyd

Ort/VerlagČeské Budějovice: JU
Jahr1996
Seiten68 s.
Sprachecze
ISBN80-7040-166-4
Klassifikation (CZ)Fonetika
Fonologie
Mluvnice, učebnice, praktické příručky apod.
Klassifikation (EN)Phonetics
Phonology
Grammars, textbooks, and manuals of Czech
Schlagwörterfonetika; fonologie; slabiky; úseky větné; melodie; takty přízvukové; tempo; frázování; ortoepie; výslovnost spisovná; fonémy; fonotaktika; asimilace; disimilace; předklonky; příklonky; morfonologie; morfy; morfémy; alomorfy; čeština; skripta VŠ; klitika; vokály; konsonanty; kvantita
Schlagwörter (DE)Phonetik (Lautlehre); Phonologie; Sprechtempo; Orthoepie; Angleichung, Assimilation; Tschechisch; Hochschulskripten
AnmerkungRozšířeno o praktická cvičení.
Mediumbook
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/4617
PURLCitation link