Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach melodie lieferte 44 Treffer
1

Nemelodické melodické vytýkání

Bartošek, Jaroslav, in: Naše řeč, 75, č. 4, 1992, s. 198-204
2

Microprosody analysis

Přibil, Jiří; Vích, Robert, in: Speech Processing [11] : 11th Czech-German Workshop, Faculty of Arts, Charles University, Prague, 17th-19th September 2001. Abstracts, Praha, Institute of Radio Engineering and Electronics ; 2001, s. 34-36
3

Speech melody properties in English, Czech and Czech English. Reference and interference

Volín, Jan; Poesová, Kristýna; Weingartová, Lenka, in: Research in Language (Łódź), 13, č. 1, 2015, s. 107-123
4

Non-standard rhythmic and melodic structure and their perception

Dohalská, Marie; Škardová, R., in: Electronic Speech Signal Processing : Proceedings of the 16th Conference Joined with the 15th Czech-German Workshop "Speech Processing", Prague, September 26-28, 2005, Dresden, TUDPress ; 2005, s. 30-37
5

Větná melodie v češtině v pohledu současného výzkumu

Palková, Zdena, in: Užívání a prožívání jazyka [UPJ-FD] : K 90. narozeninám Františka Daneše, Praha, Karolinum 2010, s. 105-110.
6

Observations about the sound shape of spontaneous discourses

Daneš, František, in: Dialogue Analysis: Units, relations and strategies beyond the sentence. Contributions in honour of Sorin Stati's 65th birthday, Tübingen, Niemeyer Verl. ; 1997, s. 65-74
7

Utilisation of closing melody contours for speaker identification in Czech

Svobodová, Marie, in: Papers in Phonetics and Speech Processing [PPhSpP], Frankfurt a. Main, Hector ; 2000, s. 121-135
8

Vliv věku na intonační senzitivitu mladší školní populace: experiment s televizním pozdravem

Volín, Jan, in: Čeština doma a ve světě, 9, č. 3-4, 2001, s. 145-153
9

A to se mě ptáte? Zjišťuje si zjišťovací otázkou Čech u Moravana a Moravan u Čecha

Veroňková, Jitka, in: Varia 11 : Zborník materiálov z 11. kolokvia mladých jazykovedcov (Spišská Nová Ves 28. - 30. 11. 2001), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV ; 2004, s. 95-98
10

Jak hodnotí posluchači zvukovou stránku projevů moderátorů zpravodajství ČT 1?

Veroňková, Jitka; Janoušková, Jana, in: Užívání a prožívání jazyka [UPJ-FD] : K 90. narozeninám Františka Daneše, Praha, Karolinum 2010, s. 115-119.