Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach skripta VŠ lieferte 763 Treffer
1

Klady a zápory vysokoškolských skript

Hubáček, Jaroslav, in: Učební text - jeho funkce, produkce, percepce a interpretace : Sborník příspěvků z konference pořádané ve dnech 13.-15. 9. 1995 v Brandýse nad Labem katedrou českého jazyka PedF UK v Praze, Praha, PF UK ; 1996, s. 50-53.
2

K produkci učebního textu pro vysokoškoláky

Nebeská, Iva, in: Učební text - jeho funkce, produkce, percepce a interpretace : Sborník příspěvků z konference pořádané ve dnech 13.-15. 9. 1995 v Brandýse nad Labem katedrou českého jazyka PedF UK v Praze, Praha, PF UK ; 1996, s. 207-209
3

Cvičebnice základů jazykovědy pro ruštináře

Šperlová, Miroslava Plzeň 1995
4

Supplement to English course. Díl 3

Kasíková, Stanislava; Opatrná, Renáta; Jilemnická, Libuše Praha 1995
5

Supplement to English course. Díl 1

Kasíková, Stanislava; Horká, Hana; Valentová, Hana Praha 1995
6

Esercizi di grammatica italiana

Fábián, Zsuzsanna; Vig, István Budapest 1993
7

Supplement to English course. 3 sv

Kasíková, Stanislava; Opatrná, Renáta; Jilemnická, Libuše Praha 1995
8

Učebnice slovenského jazyka

Chudková, Jiřina Plzeň 1992
9

Supplement to English course. Díl 2

Kasíková, Stanislava Praha 1995
10

English for beginners

Ramadanová, Jitka; Holubová, Radmila Plzeň 1995