Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach skripta VŠ lieferte 763 Treffer
1

Klady a zápory vysokoškolských skript

Hubáček, Jaroslav, in: Učební text - jeho funkce, produkce, percepce a interpretace : Sborník příspěvků z konference pořádané ve dnech 13.-15. 9. 1995 v Brandýse nad Labem katedrou českého jazyka PedF UK v Praze, Praha, PF UK ; 1996, s. 50-53.
2

Dialog a jeho uplatnění při výstavbě textu vysokoškolských učebnic

Machová, Svatava, in: Učební text - jeho funkce, produkce, percepce a interpretace : Sborník příspěvků z konference pořádané ve dnech 13.-15. 9. 1995 v Brandýse nad Labem katedrou českého jazyka PedF UK v Praze, Praha, PF UK ; 1996, s. 197-200
3

K produkci učebního textu pro vysokoškoláky

Nebeská, Iva, in: Učební text - jeho funkce, produkce, percepce a interpretace : Sborník příspěvků z konference pořádané ve dnech 13.-15. 9. 1995 v Brandýse nad Labem katedrou českého jazyka PedF UK v Praze, Praha, PF UK ; 1996, s. 207-209
4

Dvě poznámky k pragmatice vysokoškolských skript

Švehlová, Milena, in: Učební text - jeho funkce, produkce, percepce a interpretace : Sborník příspěvků z konference pořádané ve dnech 13.-15. 9. 1995 v Brandýse nad Labem katedrou českého jazyka PedF UK v Praze, Praha, PF UK ; 1996, s. 225-228
5

Problematika vztahu syntaktické analýzy a pojetí učebního textu (z hlediska vysokoškolské výuky syntaxe)

Trösterová, Zdeňka, in: Učební text - jeho funkce, produkce, percepce a interpretace : Sborník příspěvků z konference pořádané ve dnech 13.-15. 9. 1995 v Brandýse nad Labem katedrou českého jazyka PedF UK v Praze, Praha, PF UK ; 1996, s. 229-231
6

Cvičebnice základů jazykovědy pro ruštináře

Šperlová, Miroslava Plzeň 1995
7

Cvičení z německé gramatiky pro pokročilé

Doležal, Jiří; Šimečková, Alena Jinočany 1992
8

Fonetika francouzštiny

Dohalská, Marie; Schulzová, Olga Praha 1992
9

Russkaja frazeologija dlja čechov

Mokijenko, Valerij M.; Stěpanova, Ludmila; Malinski, T. Olomouc 1995
10

Morfologie ruštiny. 1

Zprac. Adamec, Přemysl Brno 1996