Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach ortoepie lieferte 136 Treffer
1

Aus dem Gebiet der Untersuchung der orthoepischen Norm

Buchtelová, Růžena; Hůrková, Jiřina, in: Sprechwirkungsforschung, Sprecherziehung, Phonetik und Phonetikunterricht, Halle (Saale), 1982, s. 337-344
2

K uplatňování sociolingvistických výzkumů v oblasti spisovné výslovnosti

Buchtelová, Růžena, in: K problematice sociologie jazyka : Sborník textů k semináři konanému v Alšovicích v listopadu 1985, Praha, 1987, s. 84-88
3

Zasedání ortoepické komise Ústavu pro jazyk český ČSAV

Buchtelová, Růžena, in: Jazykovědné aktuality, 21, č. 1, 1984, s. 48
4

Ještě pár slov o mluvených projevech

Buchtelová, Růžena, in: Pionýr (Praha), č. 12., 1985
5

O výslovnosti

Buchtelová, Růžena, in: Práce (Praha), 1986, 23.8.1986
6

Zasedání ortoepické komise Ústavu pro jazyk český ČSAV

Buchtelová, Růžena, in: Jazykovědné aktuality, 22, č. 2, 1985, s. 93-94
7

Kodifikace a hodnocení

Daneš, František, in: Kultúra spisovnej slovenčiny, Bratislava, Vyd. SAV ; 1967, s. 163-165
8

A survey of differences between British and American pronunciation standards

Volín, Jan, in: ATE Newsletter (Praha), 14, č. 3, 2003, s. 31-34
9

Fonetika a fonológia súčasného nemeckého jazyka

Adamcová, Lívia Bratislava 2003
10

Piš, jak slyšíš - platí to i opačně?

Macháčková, Daniela, in: Jihlavské listy, 2000, 30.6.2000