Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000898
AutorČechová, Marie
Titel

O tvorbě odborného textu

ErschienenTermina 94 : Liberec 21.-23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků, Liberec, Praha, TU, ÚJČ AV ČR ; 1995, s. 30-36
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Teorie vědeckého a odborného stylu
Metodické příspěvky k dílčím otázkám vyučování češtině
Obecné otázky české stylistiky
Klassifikation (EN)The theory of scientific and special style
Contributions to the methodology of particular questions
General works
Schlagwörterčeština; výstavba textová; styl odborný; metodika; vyučování
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Fachstil; Methodik; Unterricht
AnmerkungPotřeba vyučovat i metodám odborné práce, sem patří tvorba odborného textu
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/898
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Postup při tvorbě odborného textu (na základě zkušeností s vedením studentských prací) / Čechová, Marie
Překlad odborného textu / Hrdlička, Milan
K překladu odborného textu / Hrdlička, Milan
Specifičnost překladu odborného textu / Hrdlička, Milan
Recepce a produkce odborného textu / Zimová, Ludmila
Členění odborného textu psaného a mluveného / Světlá, Jindra
Vícesložkovost odborného textu v překladu / Dubský, Josef