Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach vyučování lieferte 4994 Treffer
1

Předsednictví ČR v Nejvyšší radě evropských škol a spolupráce s UK v Praze

Bozděchová, Ivana, in: Studie z aplikované lingvistiky, 6, č. 2, 2015, s. 164-165
2

Theorie der Schule - Einführung in die Bildungssoziologie

Oswald, F. Wien 2000
3

Die Situation des Deutschunterrichts in Tschechien

Houska, Leoš, in: Sprache - Kultur - Politik : Beiträge der 27. Jahrestagung Deutsch als Fremdsprache 3.-5. 6. 1999 Univ. Regensburg, Regensburg, FaDaF 2000, s. 93-97
4

Testy ze základní anglické mluvnice

Bažantová, Zora, in: Cizí jazyky, 35, č. 1-2, 1991-92, s. 44-48
5

Testy ze základní anglické mluvnice (2)

Bažantová, Zora, in: Cizí jazyky, 36, 1992-93, s. 118-125
6

Izučenije smyslovych otnošenij meždu komponentami slovosočetanija v kurse russkogo jazyka v inostrannoj avditorii

Bojeva, Oľga, in: Rossica Olomucensia, 30, 1992, s. 78-84
7

Vztah slovní zásoby ke gramatice v různých typech kursů

Confortiová, Helena, in: K problematice výuky češtiny jako cizího jazyka : Sborník referátů účastníků pedagogického semináře u příležitosti 400. výročí narození J. A. Komenského, Praha, Ústav jazykové a odborné přípravy UK 1992, s. 85-91
8

Nauczanie języka polskiego v środowisku czeskim

Damborský, Jiří, in: Język polski jako język obcy, Lublin, Univ. Marii Curie-Skłodowskiej ; 1992, s. 44-50
9

Před vysokoškolskými přijímacími zkouškami z českého jazyka

Pastyřík, Svatopluk, in: Češtinář, 6, č. 3, 1995-96, s. 65-67
10

Why it is so important to care about language in early stages of education

Piťha, Petr, in: Productivity and Creativity : Studies in general and descriptive linguistics in honor of E. M. Uhlenbeck, Berlin, de Gruyter ; 1998, s. 161-165