Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Teorie vědeckého a odborného stylu lieferte 147 Treffer
1

Tvorba právních předpisů a komunikativní problémy jejich uplatňování

Kořenský, Jan, in: Slovo a slovesnost, 56, č. 4, 1995, s. 267-275
2

Charakteristika mluveného odborného projevu

Žemlička, Milan, in: Termina 94 : Liberec 21.-23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků, Liberec, Praha, TU, ÚJČ AV ČR ; 1995, s. 193-202
3

Politolog a prirodzený jazyk

Gál, Fedor, in: Jazyk ve společenském kontextu : Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd, Praha, Karolinum ; 1996, s. 88-90
4

Novinář a přirozený jazyk

Horálek, Jan, in: Jazyk ve společenském kontextu : Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd, Praha, Karolinum ; 1996, s. 96-97
5

Hierarchy and linearisation in the description of objects: Evaluation as a structuring item in explanatory discourse

Cheepen, Christine; Monaghan, James, in: Proceedings of LP'94 : Proceedings of the Conference Item Order in Natural Languages. Prague, August 16-18, 1994, Praha, Karolinum ; 1995, s. 46-52
6

Od textu k hypertextu

Bartůňková, Jana; Zachová, Alena, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 2, Praha, FF UK ; 1995, s. 202-207
7

Forenzní lingvistika: obsah a možnosti

Svobodová, Marie, in: Slovo a slovesnost, 58, č. 2, 1997, s. 124-129
8

Odborný text a zákonitosti střídání kódů

Šoltys, Otakar, in: Sborník '97, Liberec, Technická univ. ; 1997, s. 97-102.
9

Narativní metaforika. Úklady "rétorické významové nástavby"(objasněné na příkladech filosofických textů)

Nolle, Volker Bakešová, Alena, in: Filosofický časopis, 43, č. 3, 1995, s. 385-399
10

Proměny vědních paradigmat ve 20. století

Kořenský, Jan, in: Dyskurs naukowy : - tradycja i zmiana, Opole, Uniw. Opolski ; 1999, s. 19-23