Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach výstavba textová lieferte 76 Treffer
1

Symbol a metafora jako výrazové prostředky v textu

Pavelka, Jiří, in: Symbol v lidském vnímání, myšlení a vyjadřování : Sborník příspěvků, Praha, Filozofický ústav ČSAV ; 1992, s. 46-60
2

K otázce klasifikace a funkcí výrazových prostředků textu

Pavelka, Jiří, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 42, č. D 40, 1993, s. 93-101
3

Postnewtonovská intertextualita

Faltýnek, Dan, in: Tzv. základní výzkum v lingvistice - desideratum, nebo realis? [ZVLing] : Sborník příspěvků z 5. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého ve dnech 17.-19. května 2004, Olomouc, UP ; 2006, s. 82-85
4

Výstavba poviedky Etely Farkašovej

Bajzíková, Eugénia, in: Žena - Jazyk - Literatura : Sborník z mezinárodní konference, Ústí nad Labem 3. až 5. září 1996, Ústí n. Labem, UJEP ; 1996, s. 370-373
5

Eine Bemerkung zur Intonation im Textaufbau

Daneš, František, in: Satzsemantische Komponenten und Relationen im Text, Praha, ÚJČ ČSAV ; 1981, s. 88-96
6

K segmentaci dialogického textu

Müllerová, Olga, in: Jazykovědné aktuality, 21, č. 2, 1984, s. 67
7

Textová výstavba písemných projevů vysokoškolských studentů

Havlová, Eva, in: Termina 94 : Liberec 21.-23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků, Liberec, Praha, TU, ÚJČ AV ČR ; 1995, s. 221-226
8

O tvorbě odborného textu

Čechová, Marie, in: Termina 94 : Liberec 21.-23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků, Liberec, Praha, TU, ÚJČ AV ČR ; 1995, s. 30-36
9

Dynamika významového sjednocení díla a spojitost textu

Červenka, Miroslav, in: Obléhání zevnitř, Praha, Torst ; 1996, s. 15-25
10

Antické drama na dnešním jevišti: dilema fiktivní a skutečné

Palková, Zdena, in: Jazyk a jeho užívání : Sborník k životnímu jubileu profesora Oldřicha Uličného, Praha, FF UK ; 1996, s. 205-211