Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach styl odborný lieferte 482 Treffer
1

Some global stylistic features of projects

Vybíralová, Lucie, in: 21. ročenka Kruhu moderních filologů, Praha, Kruh moderních filologů ; 1997, s. 100-109
2

Jak psát "distančně"

Bednaříková, Iveta Olomouc 2007
3

Členění odborného textu psaného a mluveného

Světlá, Jindra, in: Termina 94 : Liberec 21.-23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků, Liberec, Praha, TU, ÚJČ AV ČR ; 1995, s. 71-80
4

Problematika českého jazyka v právu

Hladiš, František, in: Termina 94 : Liberec 21.-23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků, Liberec, Praha, TU, ÚJČ AV ČR ; 1995, s. 104-106
5

Od textu k hypertextu

Bartůňková, Jana; Zachová, Alena, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 2, Praha, FF UK ; 1995, s. 202-207
6

Styl encyklopedických statí

Jelínek, Milan, in: Čeština - univerzália a specifika [1] [Č-USp 1] : Sborník konference ve Šlapanicích u Brna 17.-18. 11. 1998, Brno, MU ; 1999, s. 117-125.
7

Ze soudní síně aneb spor o vrátka

Svobodová, Ivana, in: Naše řeč, 76, č. 5, 1993, s. 270-271
8

Návod z hlediska lingvistického

Světlá, Jindra, in: Magazín ČSN, 10, 2000, s. 250-254
9

Jedinicy izmerenija v kommerčeskich i techničeskich tekstach

Nedomová, Zdeňka, in: Vystoupení členů katedry rusistiky na 9. Mezinárodním kongresu MAPRJAL, Ostrava, OU ; 1999, s. 23-28
10

Číst nemusíš, stačí stáhnout

Nogolová, Kateřina, in: Čeština doma a ve světě, 14, č. 1-4, 2006, s. 85-93