Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1995CZ000898
Author(s)Čechová, Marie
Title

O tvorbě odborného textu

PublishedTermina 94 : Liberec 21.-23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků, Liberec, Praha, TU, ÚJČ AV ČR ; 1995, s. 30-36
Languagecze
Classification (CZ)Teorie vědeckého a odborného stylu
Metodické příspěvky k dílčím otázkám vyučování češtině
Obecné otázky české stylistiky
Classification (EN)The theory of scientific and special style
Contributions to the methodology of particular questions
General works
Subjectsčeština; výstavba textová; styl odborný; metodika; vyučování
Subjects (DE)Tschechisch; Fachstil; Methodik; Unterricht
NotePotřeba vyučovat i metodám odborné práce, sem patří tvorba odborného textu
Mediumarticle
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/898
PURLCitation link