Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Contributions to the methodology of particular questions lieferte 844 Treffer
1

Školní příprava vypravování

Pastyřík, Svatopluk, in: Češtinář, 5, č. 4, 1994-95, s. 97-99
2

K písemným popisům žáků 8. ročníků základních škol

Dvořák, Karel, in: Český jazyk a literatura, 45, č. 9-10, 1994-95, s. 212-217
3

K učebnicím a vyučování českému jazyku na základní škole

Blažek, Josef, in: Český jazyk a literatura, 42, č. 9-10, 1991-92, s. 228-229
4

K písemným projevům studentů gymnázia. Ke schopnostem studentů nejvyššího ročníku gymnázia vyjadřovat citové prožitky

Dvořák, Karel, in: Jazyk a řeč jihočeského regionu 4 : Sborník katedry českého jazyka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, České Budějovice, PF ; 1995, s. 90-101
5

Výcvik v aktivním porozumění textu jako jedna z cest tvoření textu vlastního

Dvořák, Karel, in: Český jazyk a literatura, 43, č. 3-4, 1992-93, s. 59-68
6

Osnova při školní slohové výchově

Pastyřík, Svatopluk, in: Češtinář, 6, č. 5, 1995-96, s. 139-142
7

K prezentaci mluvnice ve výuce češtiny jako cizího jazyka

Hrdlička, Milan, in: Jazyk a jeho užívání : Sborník k životnímu jubileu profesora Oldřicha Uličného, Praha, FF UK ; 1996, s. 292-297
8

K analýze žákovských písemných projevů

Pastyřík, Svatopluk, in: Stylistyka, 5, 1996, s. 29-38
9

O češtině za Čínskou zdí podruhé. (Pokračování)

Kostečka, Jiří, in: Český jazyk a literatura, 47, č. 1-2, 1996-97, s. 34-37
10

Výchova komunikační a výchova mediální

Šebesta, Karel, in: Český jazyk a literatura, 46, č. 7-8, 1995-96, s. 158-162