Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1992CZ000432
AutorBlanár, Vincent
Titel

K procesu zdomácňovania lexikálnych prvkov v blízko príbuzných jazykoch

ErschienenSlavia, 61, č. 4, 1992, s. 447-452
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Původ a význam jednotlivých slov a rčení
Vzájemné kontakty mezi jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
Lexikologie
Klassifikation (EN)Origin and meaning of particular words and idioms
Contacts between Slavonic languages. Comparative contributions
Lexicology
Schlagwörterslova přejatá; etymologie; čeština; adaptace; jazyky slovanské
Schlagwörter (DE)Lehnwörter; Etymologie; Tschechisch; Slawische Sprachen
AnmerkungZdomácňování převzatých lexikálních prvků, dějiny slova jařmo ve spis. češtině, slovotvorné pole značiti, znak
Mediumarticle
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/432
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

K zradnostiam v blízkopríbuzných jazykoch / Bartáková, Jarmila
K otázke slovensko-českých jazykových a jazykovedných vzťahov v období národného obrodenia / Blanár, Vincent
Príspevok k viacrečovým interferenčným vzťahom (po stopách českých presídlencov v Deli Ormane) / Blanár, Vincent
K základom porovnávacej onomastiky / Blanár, Vincent
Jirečkove prednášky zo slovanskej onomastiky na viedenskej univerzite. (Z archívu K. Jirečka v Sofii.) / Blanár, Vincent
Od jazyka A k blízkopríbuznému jazyku B a od jazyka B k blízkopríbuznému jazyku A / Blanár, Vincent
K pauzám v komunikačním procesu / Nekvapil, Jiří