Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Původ a význam jednotlivých slov a rčení lieferte 1984 Treffer
1

Potažmo

Štícha, František, in: Naše řeč, 78, č. 2, 1995, s. 110-112
2

K etimologii češ. nahraditi

Varbot, Žanna Žanovna, in: Wiener Slavistisches Jahrbuch, č. 40, 1994, s. 141-146
3

Slovesné frazémy se jménem cesta (na materiálu ze Slovníku české frazeologie a idiomatiky, Slovníku spisovného jazyka českého a Slovníku spisovné češtiny

Hrdličková, Hana, in: Cesty a cestování v jazyce a literatuře : Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. 9. 1994, Ústí n. Labem, UJEP ; 1995, s. 51-53
4

Pot-pourri či potpourri?

Světlá, Jindra, in: Naše řeč, 79, č. 1, 1996, s. 49-51
5

Workoholismus a to ostatní

Rangelova, Albena, in: Naše řeč, 79, č. 2, 1996, s. 110-112
6

Aféry

Šimandl, Josef, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 1, 1995, s. 24-25
7

Co skrývá trpaslík?

Rejzek, Jiří, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 2, 1995, s. 84-85
8

Spor o sloveso "odviseti"mezi dr. Jiřím Hallerem a Pražským lingvistickým kroužkem

Formánek, Martin, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 2, 1995, s. 108-110
9

Víte, že...?

Rejzek, Jiří, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 3, 1995, s. 160
10

O té obuvi

man, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 3, 1995, s. 218