Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1992CZ000432
Author(s)Blanár, Vincent
Title

K procesu zdomácňovania lexikálnych prvkov v blízko príbuzných jazykoch

PublishedSlavia, 61, č. 4, 1992, s. 447-452
Languagecze
Classification (CZ)Původ a význam jednotlivých slov a rčení
Vzájemné kontakty mezi jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
Lexikologie
Classification (EN)Origin and meaning of particular words and idioms
Contacts between Slavonic languages. Comparative contributions
Lexicology
Subjectsslova přejatá; etymologie; čeština; adaptace; jazyky slovanské
Subjects (DE)Lehnwörter; Etymologie; Tschechisch; Slawische Sprachen
NoteZdomácňování převzatých lexikálních prvků, dějiny slova jařmo ve spis. češtině, slovotvorné pole značiti, znak
Mediumarticle
URLwww.ceeol.com (homepage) ab Vol. 77, Iss. 1 (2008)
Holdings (in Germany)see in EZB-Opac
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/432
PURLCitation link