Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Slavia lieferte 849 Treffer
1

Theodor Bešta (5. 2. 1920 - 6. 3. 1996)

Oliva, Karel, in: Slavia, 65, č. 3, 1996, s. 415
2

Luboš Řeháček (12. 11. 1929 - 4. 5. 1996)

Hauptová, Zoe, in: Slavia, 65, č. 3, 1996, s. 416
3

Język "Listów do Olgi"Václava Havla

Hornik, Joanna, in: Slavia Occidentalis, 51, 1994, s. 35-41
4

Niemieckie czasowniki prefiksalne o źródłosłowie słowiańskim

Siatkowski, Janusz, in: Slavia, č. 3, 1994, s. 339-344
5

Etymologický žert?

Savický, Nikolaj P., in: Slavia, 71, č. 2, 2002, s. 243
6

Wpływy słowackie i czeskie w leksemach przymiotnikowych w gwarze wsi Istebna

Pospiszylowa, Anna, in: Slavia Occidentalis, 51, 1994, s. 81-91
7

Osobliwe zapisy wyglosowego -ř w leksykonie z 1564 r. (na marginesie kwestii bohemizmów Jana Mączyńskiego)

Kędelska, Elżbieta, in: Slavia Occidentalis, 50, 1993, s. 25-33
8

Jan Sandecki, redaktor Żywota Pana Jezu Krysta z 1522 roko wobec ortografii druków czeskich

Lisowski, Tomasz, in: Slavia Occidentalis, 50, 1993, s. 93-104
9

Ave Maria i hasła "maryjne"w słownikach polskich i czeskich XVI w

Kędelska, Elżbieta, in: Slavia Occidentalis, 50, 1993, s. 11-23
10

Charisteria Venceslao Machek Oblata

bez autora, in: Slavia, 63, č. 4, 1994, s. 387