Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Vzájemné kontakty mezi jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací lieferte 455 Treffer
1

Onomaziologický aspekt konfrontačného štúdia slovanských aspektuálnych systémov

Petruchinová, J. V., in: Zápisník slovenského jazykovedca, 14, č. 1-4, 1995, s. 20-21
2

Contrastive Comparison and other Types of Polylingual Description

Barnet, Vladimír, in: Praguiana 1945-1990, Amsterdam, Benjamins ; 1994, s. 217-228
3

On the Contrastive Study of Cognate Languages

Barnetová, Vilma; Barnet, Vladimír, in: Praguiana 1945-1990, Amsterdam, Benjamins ; 1994, s. 229-241
4

K metodologii sopostavitel'nogo izučenija dinamiki slovarnogo zapasa

Savický, Nikolaj P.; Šišková, Růžena, in: Teoretičeskije i metodologičeskije problemy sopostavitel'nogo izučenija slavjanskich jazykov, Moskva, Nauka ; 1994, s. 51-56
5

Iz opyta sopostavitelűnogo izučenija terminologičeskich sistem v slavjanskich jazykach

Usačeva, V. V., in: Teoretičeskije i metodologičeskije problemy sopostavitel'nogo izučenija slavjanskich jazykov, Moskva, Nauka ; 1994, s. 56-70
6

Słownictvo wartościujące w porównawczych badaniach slawistycznych

Puzynina, Jadwiga, in: Prace Filologiczne (Warszawa), 44, 1999, s. 435-439
7

Nazwy własne w ujęciu konfrontatywnym

Damborský, Jiří, in: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich. Slawistyka (Opole), č. 1, 1994, s. 21-24
8

Bartoloměj Kopitar a český romantizmus

Homoláč, Jiří; Stich, Alexandr, in: Obdobja (Ljubljana), 15, 1995, s. 437-454
9

Kirilometodievistikata - svărzvašto zveno meždu bălgarskata i češkata slavistika

Večerka, Radoslav, in: Bălgarska reč (Sofija), 8, č. 2, 2002, s. 5-10
10

Změny v sociální modalitě

Damborský, Jiří, in: Slovanské studie = Studia Slavica, 1, 1993, s. 11-16