Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Lexikologie lieferte 2660 Treffer
1

Vidět barvy

Vaňková, Irena, in: Souvislosti, 12, č. 1, 2001, s. 131-143
2

Obraz světa v mateřském jazyce

Vaňková, Irena, in: Obraz světa v jazyce : Sborník z příspěvků, které zazněly v jazykovědné sekci 18. ročníku česko-polské meziuniverzitní konference Univerzita Karlova - Uniwersytet Warszawski ve dnech 2.-4. května 2000 v prostorách FF UK Praha, Praha, FF UK ; 2001, s. 19-28.
3

K některým frazeologickým koncepcím

Dobrotová, Ivana, in: BraSlav 1 : Zborník z medzinárodnej slavistickej konferencie, konanej na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave 14.-15. novembra 2002, Bratislava, Univ. Komenského ; 2002, s. 241-244
4

Word senses and semantic representations. Can we have both?

Pala, Karel, in: Text, Speech and Dialogue [TSD'00] : Third International Workshop, TSD 2000. Brno, Czech Republic, September 13-16, 2000. Proceedings, Berlin, Springer ; 2000, s. 109-114
5

Meze a možnosti religionistického používání pojmů sekta, církev, kult

Václavík, David, in: Religio, 13, č. 1, 2005, s. 29-56
6

Glagol'naja informacija v slovare i jeje ispol'zovanije v grammatike

Panevová, Jarmila, in: 15 Mižnarodny z'jezd slavistau, Minsk, Belaruskaja navuka ; 2013, s. 284-285
7

Propositional idioms

Čermák, František, in: Europhras 2000 : Internationale Tagung zur Phraseologie, Tübingen, Stauffenburg ; 2004, s. 15-23
8

Systém v slovní zásobě a paralelní významová stavba souřadných slov

Filipec, Josef, in: Rusko-české studie : Věnováno prof. L. V. Kopeckému k pětašedesátým narozeninám, Praha, SPN ; 1960, s. 293-307.
9

Enantiosémie jako výsledek vývojových procesů

Nejedlý, Petr, in: Slovo a slovesnost, 75, č. 3, 2014, s. 181-192
10

Koncepcja leksykograficznego opisu przyslów Františka Čermáka

Balowski, Mieczysław, in: Parémie národů slovanských 7 [Parémie 7], Ostrava, OU ; 2014, s. 155-163.