Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach etymologie lieferte 2853 Treffer
1

Lidová etymologie a výklad praslovanského lexika

Šarapatková, Žofie, in: Studia etymologica Brunensia 3 [StEBr 3] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2005, pořádané etymologickým oddělením Ústavu pro jazyk český AV ČR v Brně ve dnech 6.-8. září 2005, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2006, s. 361-366.
2

K novým pohledům na dávné heslo Pravda vítězí

Michálek, Emanuel, in: Naše řeč, 77, č. 4, 1994, s. 219-220
3

Periphery as universe

Stepanov, Cvetelin, in: Byzantinoslavica, 59, č. 2, 1998, s. 247-254
4

Tradice a perspektivy brněnské etymologické školy

Karlíková, Helena, in: Přednášky a besedy z 39. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 39], Brno, MU ; 2006, s. 66-72
5

Again on the so-called etymological formulae

Boček, Vít, in: Words and Dictionaries : A Festschrift for Professor Stanisław Stachowski on the Occasion of His 85th Birthday, Kraków, Jagiellonian Univ. ; 2015, s. 69-79
6

The Oxford Guide to Etymology

Durkin, Philip Oxford 2009
7

Povesť o Breslave a niektoré odborné etymologické výklady názvu Bratislava

Leitmanová, Vieroslava, in: Onomastika a škola 8 [OnŠ 8] : Sborník příspěvků z Celostátního onomastického semináře s mezinárodní účastí Onomastika a škola 8 konaného v Hradci Králové 23.-24. ledna 2008, Hradec Králové, Gaudeamus ; 2008, s. 187-191.
8

Etymologija i tekst

Mladenova, Ol'ga M., in: Studia etymologica Brunensia 6 [StEBr 6] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2008, pořádané etymologickým oddělením Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., v Brně ve dnech 26.-28. května 2008, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2009, s. 239-245.
9

Víme, co je to balkanizace? Amatérské výklady historicky vzniklého termínu

Moravcová, Mirjam; Turková, Miloslava, in: Komunita a komunikace : = Community and Communication, Praha, Sofis ; 1999, s. 13-70.
10

Lidová etymologie a vulgarismy v toponymech

David, Jaroslav, in: Jazykovědné aktuality, 38, č. 3, 2001, s. 34-39