Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach adaptace lieferte 273 Treffer
1

Vliv angličtiny na češtinu

Bozděchová, Ivana, in: Český jazyk na přelomu tisíciletí, Praha, Academia 1997, s. 271-279
2

Současná polská a česká slovotvorba a expanze přejatých slov

Waszakowa, Krystyna, in: Čeština doma a ve světě, 10, č. 4, 2002, s. 331-345
3

K možnostem adaptace módních pojmenování v češtině

Mrkvičková, Iva, in: Aktuální problémy současné slavistiky (jazyk - literatura - kultura - politika), Brno, Sojnek-Galium 2015, s. 307-313
4

Toponim JERIHON u svetlu adaptacije grčkih pozajmljenica u staroslovenskom jeziku

Panić, Milenko, in: Slavia, 61, č. 4, 1992, s. 521-525
5

Česká antroponyma v latinských textech 12.-13. století

Pleskalová, Jana, in: Graeco-Latina Brunensia, 14, č. 1-2, 2009, s. 211-216
6

Zásahy adaptace. Ke studiu literatury ve filmu

Bubeníček, Petr, in: Česká literatura, 61, č. 2, 2013, s. 156-182
7

K nekotorym orfografičeskim i morfologičeskim osobennostjam inojazyčnych leksem v tekstach russkojazyčnych internet-izdanij s tematikoj "Sovremennaja populjarnaja muzyka"

Somov, Anton, in: Mladá slavistika : Současné trendy ve výzkumu slovanských literatur, jazyků a kultur, Brno, MU ; 2014, s. 79-100.
8

Mechanizmy adaptacji okcydentalizmów leksykalnych we współczesnej czeszczyźnie

Bluszcz, Anna J., in: Prace Językoznawcze (Katowice), 20, 1993, s. 101-108
9

Adaptacja fonetyczna i graficzna pożyczek angielskich w języku polskim i czeskim

Bogusławska, Elżbieta, in: Poradnik językowy, č. 8, 1994, s. 1-15
10

Adaptace některých typů nově přejatých slov, převážně z angličtiny, v současné češtině

Schmiedtová, Věra, in: Slavia, 62, č. 3, 1993, s. 323-329