Портал славистики


Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

?
41

Przyczynki do podań o Mahomecie u Słowian

Franko Iwan - Wisła. Miesięcznik geograficzno-etnograficzny 1894, s. 70-96
42

Postrzyżyny u Słowian i Germanów

Potkański Karol - Rozp. wydz. hist. fil. 1895, (t. 32), 330-422;
43

Słowianka z czasów przedchrześcijańskich

Bolesławicz - Ziarno. Lw. 1896, nr. 3
44

Świadomość narodowa u ludu słowiańskiego

Ew-an (Jan Grzegorzewski) - Tydzień. Dodatek literacki „Kurjera Lwowskiego” 1898, (VI), s. 1, 13, 21, 30, 38, 45
45

Przyczynek do historyi rozwoju śpichlerza słowiańskiego, streszczenie pracy K. Rhamma

- Wisła. Miesięcznik geograficzno-etnograficzny 1901, s. 60-74
46

Zwyczaje, zabobony, przesądy i wierzenia ludów słowiańskich przy budowlach

Polaczek Stan. - Lud. 1903, (IX), s. 280-7
47

Nowe prace o ludoznawstwie słowiańskim

Brückner Aleks. - Wisła. Miesięcznik geograficzno-etnograficzny 1904, s. 249-51
48

Wesennaja obrjadovaja pěsnja na Zapadě i u Slavjan. Rec. W. Klinger

Aniczkow E. - Wisła. Miesięcznik geograficzno-etnograficzny 1905, (XVI), s. 481-9
49

Słowianie, uroczystości i obrzędy

Teresa Jadwiga - Warszawa 1908, 16, s. 28. hal. 16
50

Słowiańskie powieści i podania ludowe z licznemi ilustracyami

- Poznań 1908, 8°, s. 127, kor. 1-20