Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00477
AutorJelinek Edward
Titel

Słowiańskie listy z Czech

ErschienenLech. Tygodnik Illustrowany poświęcony nauce, sprawom słowiańskim i rozrywce. 1878, s. 6, 54, 111, 135, 183, 223, 262, 335, 399; 1879, s. 94, 283
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Korespondencye
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/52503
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 477, s. 21-24
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Listy z Czech. (Słowiańskie wieczory. Z czeskiej literatury - Kraszewski i jego znaczenie w Czechach) / Jelinek Edward
Listy z Czech. (Opera Prodana Nevesta. Przekłady z pol.) / Jelinek Edward
Listy z Czech. (Uniwersytet czeski. Rozwój piśmiennictwa. Macierz szkolna) / Jelinek Edward
Listy z Czech. (Czeska wystawa etnograf. Ze sztuki i literatury) / Jelinek Edward
Listy z Czech. (Malarstwo. Brożik. Mickiewicz, Vrchlicky i t. d.) / Jelinek Edward
Listy z Czech. (Kuch literacki. Przekłady. Otwarcie teatru. Obraz Ajdukiewicza. Z literatury) / Jelinek Edward
Listy z Czech. (Uroczystość Kraszewskiego w Pradze. Umysłowy ruch czeskiego odrodzenia) / Jelinek Edward