Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 16186 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
11

Prawem i lewem, obyczaje na Czerwonej Rusi za panowania Zygmunta III. wyd. 2.

Łoziński Wład. - Lwów 1904
12

Nieznane wiersze Augusta Cieszkowskiego i Lucyana Siemieńskiego (см).

Cieszkowski, A. - Cz. P. 1901, № 2.
13

Nieznane wiersze Augusta Cieszkowskiego i Lucyana Siemieńskiego

Siemieński, L. - Cz. P. 1901, № 2.
14

Poezye. 1. Krakowiak u wodospadu Łaby, 2. Na szczycie Sobótki

(Zmorski R) - Stadło 1849, s. 37; - Toż. Lech. Tygodnik Illustrowany poświęcony nauce, sprawom słowiańskim i rozrywce. 1879, s. 295.
15

1. Z "Róż zwiędłych". 2. Bildung, p. Grabowski Br.

Jowanowicz Zmaj - Obraz literatury powszechnej w streszczeniach i przykładach. T. II, 604
16

Dzieje Litwy i Rusi aż do unii z Polską w Lublinie 1569 r. zawartej. Wyd. 2.

- Poznań 1844
17

Zur Geschichte der alten Steinkreuze

Wilhelm, F. - Mittheilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen. Prag 1900. XXXIX 2, 195-209.
18

Ant. Boček a Frant. Jelínek. Drobnější články

Nejedlý, Z. - Český Časopis Historický. Praha 1900. № 2 ~ 132-135.
19

Bibliographie des Jahres 1899. IX. Baltisch-slavisch

Zubatý, J. - I. F. Anz. XII 1899, 2-3, 302-323.
20

„Grudzienia“ czy «Grudnia»?

- Poradnik Językowy. Kraków 1901. I, 2-4.