Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12703 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
11

Literatura łużycko-serbska

Dubrowski P. - Jutrzenka. Noworocznik warszawski 1843, II, 56-67
12

Zprávy Arabův о středověku slovanském

Šebesta, E. - Časopis Musea Království Českého. Praha 1900. LXXIV 1, 37-56.
13

Rieger Franciszek Władysław

- Dziennik poznański 1903, I, nr. 53, 56, 57, 59
14

Teodor. Z Czech

Choiński J. - Prawda. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki 1881, s. 56
15

Povery ľudu. (Z Trenčianska).

Hlaváč, S. - Časopis Museálnej slovenskej spoločnosti. Martin 1900. III 3, 4, 38-39; 56.
16

Patryarchowie w Moskwie

- Przegląd lwowski. Pismo dwutygodniowe literacko-polityczne 1883, 1, 331-56
17

Szlachta ukraińska. Studyum antropologiczne

Talko-Hryncewicz Jul. - Mater. antr.-etnogr. 1897, (II), 56-116
18

Ubiory włościan z Podlasia nadbużnego

Kunicki L. - Tygodnik illustrowany 1862, II, 56
19

Z wystaw peterburgskiej

Obst Jan - Kraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. Petersburg 1908, nr. 56
20

Teresa Manfredi, p. Miriam

Zeyer Juliusz - Ateneum Warszawa. 1886, II, 29-56