Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Language and style in translations from non-Slavonic languages lieferte 823 Treffer
21

Překládám, překládáš, překládáme? Jeden příklad za všechny

Blatná, Libuše, in: Český jazyk a literatura, 47, č. 7-8, 1996-97, s. 181-184
22

Intertextualität und Übersetzung. Über einen Aspekt der übersetzerischen Interpretation eines literarischen Textes am Beispiel des Romans Die letzte Welt (tsch. Poslední svět) von Christoph Ransmayr

Vízdalová, Ivana Klein, Silke, in: Germanoslavica, 4 (9), č. 1, 1997, s. 149-162
23

Nad Mrázovým překladem Aristotelovy Poetiky

Stehlíková, Eva, in: Listy filologické, 119, č. 1-4, 1996, s. 173-177
24

První úplný překlad Miltonovy básnické tragédie

Kühnová, Šárka, in: Svět literatury, 7, č. 14, 1997, s. 77-83
25

K tvořivosti básnické

Bozděchová, Ivana, in: Časopis pro moderní filologii, 80, č. 2, 1998, s. 83-91
26

Nad Vaňorného překladem Goethova eposu Hermann a Dorothea

Kufnerová, Zlata, in: Mezinárodní vědecká konference na paměť 50. výročí úmrtí českého klasického filologa a překladatele Otmara Vaňorného, Vysoké Mýto 7.-8. listopadu 1996 : Sborník, Vysoké Mýto, Okresní muzeum ; 1997, s. 69-76.
27

České obrozenské překlady Ovidia a Horatia

Polková, Taťána, in: Mezinárodní vědecká konference na paměť 50. výročí úmrtí českého klasického filologa a překladatele Otmara Vaňorného, Vysoké Mýto 7.-8. listopadu 1996 : Sborník, Vysoké Mýto, Okresní muzeum ; 1997, s. 113-120.
28

Habent sua fata libelli aneb co zbylo z překladatele

Stehlíková, Eva, in: Mezinárodní vědecká konference na paměť 50. výročí úmrtí českého klasického filologa a překladatele Otmara Vaňorného, Vysoké Mýto 7.-8. listopadu 1996 : Sborník, Vysoké Mýto, Okresní muzeum ; 1997, s. 140-153.
29

Překlad? kai lién! K Šrámkově překladu Homéra

Peňáz, Petr, in: Mezinárodní vědecká konference na paměť 50. výročí úmrtí českého klasického filologa a překladatele Otmara Vaňorného, Vysoké Mýto 7.-8. listopadu 1996 : Sborník, Vysoké Mýto, Okresní muzeum ; 1997, s. 161-178.
30

K otázce stárnutí překladu

Veselý, Jindřich, in: Mezinárodní vědecká konference na paměť 50. výročí úmrtí českého klasického filologa a překladatele Otmara Vaňorného, Vysoké Mýto 7.-8. listopadu 1996 : Sborník, Vysoké Mýto, Okresní muzeum ; 1997, s. 329-336.