Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Language and style in translations from non-Slavonic languages lieferte 823 Treffer
51

Setkání dvou epoch. Dva české překlady sonetu Pierra de Ronsarda

Veselý, Jindřich, in: Svět literatury, 8, č. 16, 1998, s. 74-81
52

Textové transformace, variace, "překlady"v učebním textu

Hoffmannová, Jana, in: Učební text - jeho funkce, produkce, percepce a interpretace : Sborník příspěvků z konference pořádané ve dnech 13.-15. 9. 1995 v Brandýse nad Labem katedrou českého jazyka PedF UK v Praze, Praha, PF UK ; 1996, s. 38-43.
53

Bemerkungen zu Jan Münzers tschechischer Übersetzung der Letzten Tage der Menschheit von Karl Kraus

Povejšil, Jaromír, in: Brücken nach Prag : Deutschsprachige Literatur im kulturellen Kontext der Donaumonarchie und der Tschechoslowakei. Festschrift für Kurt Krolop zum 70. Geburtstag, Frankfurt a. Main, Lang ; 2000, s. 237-242
54

K Mukařovského překladům z francouzštiny do češtiny

Šubrová, Zdeňka, in: Česká literatura, 48, č. 2, 2000, s. 170-175
55

K překladatelské praxi Pavla Eisnera

Povejšil, Jaromír, in: Časopis pro moderní filologii, 74, č. 1, 1992, s. 14-16
56

K otázce mluvnosti uměleckých dialogů v překladech angloamerické prózy

Honzáková, Petra, in: Čeština doma a ve světě, 8, č. 1, 2000, s. 18-20
57

Znáte pana Kaplana?

Vaňková, Irena, in: Čeština doma a ve světě, 8, č. 1, 2000, s. 45-47, 51-52
58

"Vy gražny bračny..."Mechanický pomeranč Anthonyho Burgesse v českém překladu

Doležalová, Petra, in: Čeština doma a ve světě, 4, č. 4, 1996, s. 246-248
59

Průvodce po překladatelských poklescích

Mareš, Petr, in: Čeština doma a ve světě, 8, č. 3, 2000, s. 194-198
60

Čeština překladové prózy pro děti (několik poznámek)

Hausenblas, Karel, in: O překládání literatury pro děti a mládež, Praha, Sdružení čes. překladatelů ; 1988, s. 9-17