Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1997CZ007127
AutorKufnerová, Zlata
Titel

Nad Vaňorného překladem Goethova eposu Hermann a Dorothea

ErschienenMezinárodní vědecká konference na paměť 50. výročí úmrtí českého klasického filologa a překladatele Otmara Vaňorného, Vysoké Mýto 7.-8. listopadu 1996 : Sborník, Vysoké Mýto, Okresní muzeum ; 1997, s. 69-76.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jazyk a styl v překladech z jazyků neslovanských
Klassifikation (EN)Language and style in translations from non-Slavonic languages
SchlagwörterVaňorný, Otmar; Goethe, Johann Wolfgang von; překlady; poezie; čeština; němčina; prozódie; hexametr přízvučný
Schlagwörter (DE)Übersetzungen; Poesie; Tschechisch; Deutsch
AnmerkungVaňorný svým překladem dokázal, že český přízvučný hexametr je nejen možný, ale i krásný
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/7127
PURLCitation link