Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Language and style in translations from non-Slavonic languages lieferte 823 Treffer
41

Překládat z anglických předloh se někdy nevyplácí

Holý, Petr, in: Lidové noviny (Praha), 1999, 26.6.1999
42

Vrchlického překlady Maeterlincka a počátky symbolismu

Červenka, Miroslav, in: Slovo a slovesnost, 60, č. 3, 1999, s. 176-186
43

K starozákonní antroponymii v ekumenickém překladu bible

Lutterer, Ivan, in: Listy filologické, 115, č. Suppl. 2, 1992, s. 93-95
44

Co se vejde do překladů poezie

Bozděchová, Ivana, in: Časopis pro moderní filologii, 81, č. 2, 1999, s. 89-94
45

Jaký je rozdíl mezi opicí a lidskou bytostí

Frynta, Daniel, in: Lidové noviny (Praha), 12, č. 148, 1999, s. 20., 26.6.1999
46

Velikáni hudby a břídilové překladu

Rejzek, Jiří, in: Čeština doma a ve světě, 4, č. 2, 1996, s. 82-83
47

Hvězda jitřní, jitřivá

jš, in: Čeština doma a ve světě, 4, č. 2, 1996, s. 83-84
48

Rešerše mimo kodifikaci

Červenka, Miroslav, in: Čeština doma a ve světě, 4, č. 2, 1996, s. 84-85
49

Misogloti na studiích a po nich

im, in: Čeština doma a ve světě, 4, č. 2, 1996, s. 85
50

Dvakrát táž kniha Ruth Benedictové, ale pokaždé jinak

Pacek, Jiří, in: Mladá fronta Dnes (Praha), 1999, 27.12.1999