Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Language and style in translations from non-Slavonic languages lieferte 823 Treffer
61

K problémům překladu pragmatických charakteristik uměleckého textu

Macurová, Alena, in: Hovory o překladu a tlumočení : 1, Praha, Interlingua 1991, s. 35-49
62

Je to ještě překlad?

Šmejkal, Pavel, in: Filologické studie 20 : Sborník Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, Praha, Karolinum ; 1997, s. 53-61.
63

Legie prokletých aspiruje na anticenu za překlad

Pošusta, Pavel, in: Mladá fronta Dnes (Praha), 1996, 25.9.1996
64

Překlad znehodnotil proslulý atlas starého Egypta

Patočková, Barbora; Krejčí, Jaromír, in: Mladá fronta Dnes (Praha), 1996, 23.5.1996
65

Co komu Shakespeare udělal? ptá se nad současným zacházením s klasikovými texty anglista a shakespearolog Břetislav Hodek

Slomek, Jaromír Hodek, Břetislav, in: Lidové noviny (Praha), 2001, 26.4.2001
66

Z těch zrad jsem ale poznal, co je ryzí. České překlady W. Shakespeara a zrada národní kultury

Hilský, Martin, in: Lidové noviny (Praha), 2001, 10.5.2001
67

Nad překlady konce tisíciletí

Semínová, Zuzana, in: Čeština doma a ve světě, 6, č. 2, 1998, s. 119-121
68

Bestseller: proč?

Šimandl, Josef, in: Čeština doma a ve světě, [2], č. 2, 1994, s. 82-91
69

Petrarkovy sonety v české překladatelské tradici

Uličný, Miloslav, in: Svět literatury, 11, č. 21-22, 2001, s. 181-203
70

Neveselá "Komedie chyb"

Hodek, Břetislav, in: Lidové noviny (Praha), 2001, 7.6.2001