Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Language and style in translations from non-Slavonic languages lieferte 823 Treffer
71

Polemizujícím anglistům a mému jmenovci

Hanušová, Hana, in: Lidové noviny (Praha), 2001, 17.5.2001
72

Translating Seamus Heaney into Czech

Bozděchová, Ivana; Osers, Ewald, in: Kosmas: Czechoslovak and Central European Journal (New York), 13, č. 1, 1998, s. 201-210
73

"Valdštejn"a česko-německý dialog

Dobiáš, Dalibor, in: InterFaces : Obraz vzájemných vztahů Čechů, Poláků a Němců v jejich jazycích, literaturách a kulturách, Praha, FF UK ; 2002, s. 144-150.
74

Recontre de deux epoques. A propos de deux traductions tchèques d'un sonnet de Pierre de Ronsard

Veselý, Jindřich, in: Folia Translatologica, 8, 2001, s. 92-99
75

Übersetzung deutscher Dialekte ins tschechische

Bretlová, Marie, in: Folia Translatologica, 5, 1997, s. 64-73
76

Špatně pochopený Cohen

Bystrov, Michal, in: Lidové noviny (Praha), 2003, 4.12.2003
77

Jak překládat Cohena?

Procházka, Václav, in: Lidové noviny (Praha), 2003, 18.12.2003
78

François Villon stále vstává z mrtvých

Slomek, Jaromír, in: Lidové noviny (Praha), 2004, 29.1.2004
79

Ad: Desatero a nynější čeština

Pilařová, Lucie, in: Katolický týdeník (Praha), 2003, 30.3.2003
80

Nad jedním pokusem dosáhnout "téhož"komunikačního efektu výchozího a cílového textu

Hrdlička, Milan, in: 14x o překladu, Praha, Jednota tlumočníků a překladatelů ; 1998, s. 21-23