Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2008CZ077839
AutorSokolová, Miloslava
Titel

Funkcie synonymnej internacionálnej lingvistickej terminológie v súčasnosti

ErschienenJazyk a jazykoveda v pohybe [JazPoh], Bratislava, Veda 2008, s. 304-310
Spracheslo
Klassifikation (CZ)Slovní zásoba. Lexikografie. Terminologie
SLOVENŠTINA
Vzájemné kontakty mezi jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
Terminologie společenských věd
Klassifikation (EN)Vocabulary. Lexicography. Terminology
SLOVAK
Contacts between Slavonic languages. Comparative contributions
Terminology of humanities
Schlagwörterlingvistika; terminologie; čeština; slovenština; polština; ukrajinština; slovinština; jazyky slovanské; studie porovnávací
Schlagwörter (DE)Sprachwissenschaft (Linguistik); Terminologie; Tschechisch; Slowakisch; Polnisch; Ukrainisch; Slowenisch; Slawische Sprachen; Vergleichsstudie
AnmerkungPorovnání lingvistické terminologie slovan. jazyků jako východisko při tvorbě nových mluvnic a slovníků.
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/77839
PURLCitation link