Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach polština lieferte 2460 Treffer
1

Struktura tekstu rozmowy potocznej

Żydek-Bednarczuk, Urszula Katowice 1994
2

Dwieście lat polskiego językoznawstwa (1751-1950)

Urbańczyk, Stanisław Kraków 1993
3

Język polski 4. Słowo za słowem

Nagajowa, Marie Warszawa 1994
4

Imiona Dalewuj i Gni(e)sz w kociewskiej toponimii

Breza, Edward, in: Acta onomastica, 40 (1999), 2000, s. 10-13
5

Współczesne tendencje w polskiej translatoryce biblijnej. Aspekty lingwistyczne

Koziara, Stanisław, in: Slavia, 85, č. 3-4, 2016, s. 359-372
6

Formy grzecznosciowe w języku polskim

Damborský, Jiří, in: Polonica : Sborník příspěvků z 5. celostátní konference československých polonistů (22.-24. května 1990), Brno, MU ; 1990, s. 163-172
7

O polskim słownictwie jeżdzieckim

Kania, Stanisław, in: Sborník přednášek z 5. konference o slangu a argotu v Plzni 7. - 9. února 1995 [SlangArgot 5], Plzeň, PF ; 1995, s. 77-83.
8

Nauczanie języka polskiego v środowisku czeskim

Damborský, Jiří, in: Język polski jako język obcy, Lublin, Univ. Marii Curie-Skłodowskiej ; 1992, s. 44-50
9

Mikrosystem hydronimiczny na Kociewiu

Jakus-Borkowa, Ewa, in: Seminář Onymické systémy v regionech : (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové), Hradec Králové, 1995, s. 171-182
10

Baza orzeł (niem. der Adler, lac. aquila) w toponymii polskiej

Partyka, Ewa, in: Seminář Onymické systémy v regionech : (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové), Hradec Králové, 1995, s. 139-145