Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach slovinština lieferte 331 Treffer
1

O státotvornosti a státoschopnosti Slovinců

Marvan, Jiří, in: Samostatný stát mezi většími sousedy - podnět pro slovinskou kulturu a politiku : Sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého zasedání, Praha, Klementinum 16. 10. 1997, Praha, NK ČR ; 1999, s. 14-17
2

Anketa o učebnicích

Hauser, Přemysl, in: Český jazyk a literatura, 46, č. 9-10, 1995-96, s. 218-220
3

Die Bezeichnung "Tabor"im Slowenischen Sprachraum

Vilfan, Sergij, in: Husitský Tábor, 11, 1994, s. 39-42
4

Učni tekst in učbeniki za slovenski jezik

Lipnik, Jožef, in: Učební text - jeho funkce, produkce, percepce a interpretace : Sborník příspěvků z konference pořádané ve dnech 13.-15. 9. 1995 v Brandýse nad Labem katedrou českého jazyka PedF UK v Praze, Praha, PF UK ; 1996, s. 76-80.
5

Slovenski glasnik

Měšťan, Antonín, in: Slavia, 66, č. 4, 1997, s. 509
6

Slovenistika ve střední a jihovýchodní Evropě po r. 1945

Dorovský, Ivan, in: Samostatný stát mezi většími sousedy - podnět pro slovinskou kulturu a politiku : Sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého zasedání, Praha, Klementinum 16. 10. 1997, Praha, NK ČR ; 1999, s. 92-99
7

XXXII. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 24.6.-13.7.1996

Ljubljana 1996
8

Svetite Kliment i Naum Ochridski i pridonesot na Ochridskiot duchoven centar za slovenskata prosveta i kultura. Prilozi od naučen sobir

Skopje 1995
9

Historizem v raziskovanju slovenskega jezika, literature in kulture [= Obdobja 18]

Ed. Derganc, A. Ljubljana 2002
10

Obdobje srednjega veka v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi

Ljubljana 1989