Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Terminology of humanities lieferte 998 Treffer
1

Nakladatel, anebo vydavatel?

Chuchma, Josef, in: Lidové noviny (Praha), 29, č. 221, 2016, s. 8
2

K vývoji české charakterologické terminologie

Flegl, Pavel, in: Naše řeč, 79, č. 2, 1996, s. 85-98
3

O lingvistické terminologii ve dvou ročnících Naší řeči

Cypriánová, Daniela, in: Naše řeč, 79, č. 2, 1996, s. 103-105
4

Česká literárněvědná terminologie (z pohledu záhřebské školy)

Jirsak, Predrag, in: Česká literatura, 45, č. 1, 1997, s. 73-79
5

K české školní terminologii koncem 18. století

Klimeš, Lumír, in: Slavica Quinqueecclesiensia (Pécs), 1, 1995, s. 183-188
6

Lingvistika, lingvopublicistika a lingvozábava

Bartošek, Jaroslav, in: Čeština doma a ve světě, 5, č. 1, 1997, s. 2-6
7

Termín a čas. Změny lingvistické terminologie z hlediska vyučování

Čechová, Marie, in: Słowo i czas, Opole, Uniw. Opolski ; 1998, s. 212-216
8

Domluvíme se v Čechách česky? Terminologické problémy při zpracování speciálních druhů dokumentů

Celbová, Ludmila, in: Národní knihovna, 8, č. 5, 1997, s. 212-215
9

V akademických titulech stále vládne chaos

Adamec, Přemysl, in: Lidové noviny (Praha) - příl. Akademie, 11, č. 49, 1998, s. 2., 27.2.1998
10

Nový naučný slovník

GB; Sm, in: Haló noviny (Praha), 1995, 25.2.1995