Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Slovní zásoba. Lexikografie. Terminologie lieferte 513 Treffer
1

Die slawischen Namen der Fleischfüllen und der mit ihnen gefüllten Erzeugnisse

Valčáková, Pavla, in: Slavia, 64, č. 4, 1995, s. 409-419
2

Kokava: Koč: Choč. Ček: Čech: Čak: Čachol

Ondruš, Šimon, in: Slovenské pohľady, 4 (112), č. 6, 1996, s. 112-119
3

Motivace slovanských názvů pro uditi a uzené maso

Valčáková, Pavla, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 45, č. A 44, 1996, s. 25-27
4

Semantische Benennungsmotive des Weissdornes in den slavischen Sprachen

Janyšková, Ilona, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 45, č. A 44, 1996, s. 29-34
5

K etimologii slavjanskich prilagatel'nych so značenijem "bystryj". 2: Prilagatel'nyje s kornem *v"/'rk-; rus. sverkat'

Varbot, Žanna Žanovna, in: Etimologija 1991-1993, Moskva, Nauka 1994, s. 53-57
6

Ukr. šuljak "kapusta, ne vyrosšaja v kočan; počatok kukuruzy"i dr. slav. *šul

Osipova, M. A., in: Etimologija 1991-1993, Moskva, Nauka 1994, s. 75-79
7

Iz istorii slavjanskich sinonimov

Kalašnikov, A. A., in: Etimologija 1991-1993, Moskva, Nauka 1994, s. 79-88
8

Z materiálů Etymologického slovníku slovanských jazyků

Čapková, Věra; Janyšková, Ilona; Karlíková, Helena; Plevačová, Hermína; Skalka, Boris; Valčáková, Pavla, in: Slavia, 66, č. 2, 1997, s. 179-182
9

Zur kontrastiven Analyse semantischer Felder im Slavischen

Bierich, Alexander, in: Zeitschrift für Slavische Philologie, 57, č. 2, 1998, s. 251-267
10

Etymologicko-onomaziologická analýza slovanských názvů dřevin

Janyšková, Ilona, in: Slavia, 67, č. 1-2, 1998, s. 39-48