Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 56.000 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2009. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2002CZ056076
AutorJanečková, Marie
Titel

Balbínovská miscellanea Ke slovní zásobě Šteyerova překladu Balbínova spisu Diva Montis Sancti

ErschienenBalbin, Bohuslav : Balbínovská miscellanea. Uspoř. Viktora, Viktor et al., Městská knih., Klatovy, 2002
Sprachecze
KlassifikationJednotlivá období, osobnosti, díla
Tvoření slov
Jazyk a styl v překladech z jazyků neslovanských
Schlagwörterčeština; baroko; překlady; zásoba slovní; Šteyer, Matěj Václav; Balbín, Bohuslav; neologismy; tvoření slov; substantiva; sufixy; hypokoristika
PURLCitation link