Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2002CZ056076
AutorJanečková, Marie
Titel

Ke slovní zásobě Šteyerova překladu Balbínova spisu Diva Montis Sancti

ErschienenBalbínovská miscellanea : Sborník příspěvků z konference konané u příležitosti 380. výročí narození Bohuslava Balbína, Klatovy 3. a 4. prosince 2001, Klatovy, Městská knih. ; 2002, s. 97-103
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jednotlivá období, osobnosti, díla
Tvoření slov
Jazyk a styl v překladech z jazyků neslovanských
Klassifikation (EN)Particular periods, personalities, works
Word formation
Language and style in translations from non-Slavonic languages
Schlagwörterčeština doby střední; překlady; zásoba slovní; Šteyer, Matěj Václav; Balbín, Bohuslav; neologismy; tvoření slov; substantiva; sufixy; hypokoristika
Schlagwörter (DE)Alttschechisch (1500-1780); Übersetzungen; Wortschatz; Neologismen; Wortbildung; Substantive; Suffixe
AnmerkungSlovotvorně strukturní pohled
Mediumarticle
PURLhttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/56076
BestandSearch WorldCat
PURLCitation link