Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Balbínovská miscellanea : Sborník příspěvků z konference konané u příležitosti 380. výročí narození Bohuslava Balbína, Klatovy 3. a 4. prosince 2001 lieferte 15 Treffer
1

Dobový překlad Balbínova díla Diva Montis Sancti

Bočková, Hana, in: Balbínovská miscellanea : Sborník příspěvků z konference konané u příležitosti 380. výročí narození Bohuslava Balbína, Klatovy 3. a 4. prosince 2001, Klatovy, Městská knih. ; 2002, s. 27-46
2

Vyjadřování časových významů v Pešinově Prodromu Moravographie

Alexová, Jarmila, in: Balbínovská miscellanea : Sborník příspěvků z konference konané u příležitosti 380. výročí narození Bohuslava Balbína, Klatovy 3. a 4. prosince 2001, Klatovy, Městská knih. ; 2002, s. 125-139
3

Didaktické barokní texty s náboženskou tematikou, jejich jazyk a styl

Junková, Bohumila, in: Balbínovská miscellanea : Sborník příspěvků z konference konané u příležitosti 380. výročí narození Bohuslava Balbína, Klatovy 3. a 4. prosince 2001, Klatovy, Městská knih. ; 2002, s. 141-146
4

Sloveso ve Šteyerově překladu Balbínova spisu Diva Montis Sancti

David, Milan, in: Balbínovská miscellanea : Sborník příspěvků z konference konané u příležitosti 380. výročí narození Bohuslava Balbína, Klatovy 3. a 4. prosince 2001, Klatovy, Městská knih. ; 2002, s. 135-139
5

Albert (Vojtěch) Chanovský a jeho Správa křesťanská

Jaklová, Marie, in: Balbínovská miscellanea : Sborník příspěvků z konference konané u příležitosti 380. výročí narození Bohuslava Balbína, Klatovy 3. a 4. prosince 2001, Klatovy, Městská knih. ; 2002, s. 83-91
6

Ke slovní zásobě Šteyerova překladu Balbínova spisu Diva Montis Sancti

Janečková, Marie, in: Balbínovská miscellanea : Sborník příspěvků z konference konané u příležitosti 380. výročí narození Bohuslava Balbína, Klatovy 3. a 4. prosince 2001, Klatovy, Městská knih. ; 2002, s. 97-103
7

Balbínova Verisimilia a Baroko v Čechách Milady Součkové

Pospíšilová, Věra, in: Balbínovská miscellanea : Sborník příspěvků z konference konané u příležitosti 380. výročí narození Bohuslava Balbína, Klatovy 3. a 4. prosince 2001, Klatovy, Městská knih. ; 2002, s. 53-56
8

K publikační činnosti profesorů klatovské koleje

Viktora, Viktor, in: Balbínovská miscellanea : Sborník příspěvků z konference konané u příležitosti 380. výročí narození Bohuslava Balbína, Klatovy 3. a 4. prosince 2001, Klatovy, Městská knih. ; 2002, s. 77-81
9

K vývoji barokní češtiny v 17. století (na textech kázání Jiřího Bílka a Jana Kleklara)

Holub, Zbyněk, in: Balbínovská miscellanea : Sborník příspěvků z konference konané u příležitosti 380. výročí narození Bohuslava Balbína, Klatovy 3. a 4. prosince 2001, Klatovy, Městská knih. ; 2002, s. 105-124
10

Bohuslav Balbín - osobnost, profesor, přítel studentů

Kratochvil, Antonín, in: Balbínovská miscellanea : Sborník příspěvků z konference konané u příležitosti 380. výročí narození Bohuslava Balbína, Klatovy 3. a 4. prosince 2001, Klatovy, Městská knih. ; 2002, s. 9-12