Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Jednotlivá období, osobnosti, díla lieferte 1244 Treffer
1

Jan Amos Komenski i češkajat ezik v epochata na chumanizma

Bujukliev, Ivan, in: Ezik i literatura (Sofija), 47, č. 5, 1992, s. 76-80
2

Svědectví o době předbělohorské v kázáních Mikuláše Krupěhorského

David, Milan, in: Výběr (České Budějovice), 33, č. 1, 1996, s. 30-35
3

The treatment of participles in Nudožerský's Grammaticae bohemicae..., Blahoslav's Grammatika česká and Rosa's Čechořečnost

Smith, Nancy S., in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 44, č. A 43, 1995, s. 81-91
4

Tendence k stylové diferenciaci v textu Frantových práv

Černá, Alena M., in: Listy filologické, 115, č. Suppl. 2, 1992, s. 38-42
5

Textologická studie ke kázání údajně Husovu

Daňhelka, Jiří, in: Česká literatura, 40, č. 1, 1992, s. 25-36
6

Symbolika drahokamů a barev v Životě svaté Kateřiny

Petrů, Eduard, in: Slavia, 64, č. 4, 1995, s. 381-387
7

Jazyková stránka cestopisu Oldřicha Prefáta z Vlkanova "Cesta z Prahy do Benátek"

Koblížek, Vladimír, in: Cesty a cestování v jazyce a literatuře : Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. 9. 1994, Ústí n. Labem, UJEP ; 1995, s. 104-108
8

Jazyková stránka cestopisu Martina Kabátníka

Kvítková, Naděžda, in: Cesty a cestování v jazyce a literatuře : Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. 9. 1994, Ústí n. Labem, UJEP ; 1995, s. 78-83
9

K textu agitačního spisu Krátké sebránie z kronik českých

Kvítková, Naděžda, in: Rozumět jazyku : Sborník k významnému životnímu jubileu univ. prof. PhDr. Radoslavy Brabcové, CSc, Praha, PF UK ; 1995, s. 88-93
10

Z táborské smolné knihy

Vondrák, Karel, in: Filologické studie 19 : Sborník katedry českého jazyka PF UK, Praha, Karolinum ; 1994, s. 9-19.