Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach neologismy lieferte 911 Treffer
1

Neologisms in system of paremics

Vondráček, Miloslav, in: Europhras '97 : Phraseology and Paremiology, Bratislava, Akadémia Policajného zboru ; 1998, s. 50-51
2

O neologii v odborné slovní zásobě francouzštiny

Světlá, Jindra, in: Časopis pro moderní filologii, 77, č. 1, 1995, s. 17-24
3

Neologismy z pohledu francouzské lexikologie a lexikografie

Filipec, Josef, in: Časopis pro moderní filologii, 77, č. 1, 1995, s. 42-48
4

Co v slovnících nenajdete: zhůvěřilost

Nejedlý, Petr, in: Naše řeč, 80, č. 4, 1997, s. 213-215
5

Anglické neologismy a jejich lexikografické zpracování

Novotná, Renata, in: Časopis pro moderní filologii, 79, č. 1, 1997, s. 24-32
6

La neología adjetival en el español. Problema visto por el usuario del español extranjero

Bartoš, Lubomír, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 27, č. L 18, 1997, s. 71-77
7

Tunelování se stalo klíčovým slovem roku 1997

Zelenka, Robert; Dubský, Vladimír, in: Lidové noviny (Praha), 1998, 7.2.1998
8

Nenechte se vybydlit

Müller, Lubomír, in: Rovnost (Brno), 1999, 2.9.1999
9

Evoljucija frazeologičeskich jedinic i neologizmy

Stěpanova, Ludmila, in: Słowo. Tekst. Czas. 6 : Nowa frazeologia w nowej Europie, Szczecin, Wyd. Naukowe Uniw. Szczecińskiego 2002, s. 440-444
10

Úvodem

Tichá, Zdeňka; Rangelova, Albena, in: Internacionalizmy v nové slovní zásobě : Sborník příspěvků z konference Praha, 16.-18. června 2003, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2003, s. 3-4