Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Jazyk a styl v překladech z jazyků neslovanských lieferte 823 Treffer
1

A New Czech Ecumenical Bible Translation

Kubáč, Vladimír, in: The Bible in Cultural Context, Brno, MU 1994, s. 199-200
2

"Ulysses"in Czech

Bednar, M., in: Irish Slavonic Studies, 1988-89, s. 111-121
3

Ke Skoumalovu překladu Odyssea

jj, in: Kritický sborník (Praha), 9, č. 1, 1989, s. 81-83
4

Moderní pohádka podle Roalda Dahla

Řeřichová, Vlasta, in: Zlatý máj, 40, č. 2, 1996, s. 53-55
5

O (ne)uměleckém překladu (ne)uměleckého textu

Hrdlička, Milan, in: Opera Slavica, 6, č. 1, 1996, s. 36-40
6

Jean-Arthur Rimbaud v překladech Vítězslava Nezvala

Pohanka, Tomáš, in: Svět literatury, 5, č. 10, 1995, s. 90-102
7

K otázce vlivu překladů na současnou češtinu (na materiálu průvodce Švýcarskem)

Světlá, Jindra, in: Naše řeč, 79, č. 2, 1996, s. 73-77
8

Seamus's rhytmes

Bozděchová, Ivana; Osers, Ewald, in: British Czech and Slovak Association Newsletter, č. 34, 1996, s. 4-5
9

Nespisovné prvky v překladu z arabštiny do češtiny

Elbltagi, Khalid, in: Spisovnost a nespisovnost dnes : Sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna 17. - 19. ledna 1995, Brno, MU ; 1996, s. 218-219.
10Nekvapil, Jiří; Zeman, Jiří, in: Studies in Functional Stylistics, Praha, Academia ; 1993, s. 248-256