Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach sufixy lieferte 495 Treffer
1

Ein-Konsonantensuffixe in der litauischen Sprache

Grinaveckis, Vladas, in: Slavia, 62, č. 2, 1993, s. 175-178
2

Adjektivní přípona -ly v angličtině

Malinovský, Milan, in: Cizí jazyky, 39, č. 1-2, 1995-96, s. 5-7
3

Czeskie przymiotniki deminutywne

Bluszcz, Anna J., in: Zeszyty naukowe WSP im. Powstańców Śląskich. Slawistyka (Opole), č. 1, 1994, s. 15-19
4

Substantivní přípona -ee v angličtině

Malinovský, Milan, in: Cizí jazyky, 39, č. 9-10, 1995-96, s. 152-153
5

Polskie nazwy miejscowe z sufiksem -ava/-java

Nowik, Krystyna, in: Propria v systému mluvnickém a slovotvorném [Propria...] : Sborník příspěvků z mezinárodní konference "Onomastika a škola"konané v Brně ve dnech 10.-11. 2. 1998, Brno, MU ; 1999, s. 100-106
6

Notas sobre los sufijos nominales -al/-ar en español

Bartoš, Lubomír, in: Boletín de Filología Universidad de Chile, 37, č. 1, 1998-99, s. 127-138
7

K příponě -čice v češtině

Olivová-Nezbedová, Libuše, in: Naše řeč, 79, č. 1, 1996, s. 54-55
8

O zdrobňování a o jednom dialektismu

Harvalík, Milan, in: Naše řeč, 80, č. 2, 1997, s. 106-107
9

More on relational adjectives in Czech

Townsend, Charles Edward, in: Czech Language News, č. 5, 1995, s. 9
10

K příponám -ovsko a -sko v pomístních jménech v Čechách

Olivová-Nezbedová, Libuše, in: Naše řeč, 81, č. 5, 1998, s. 268-269