Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach čeština doby střední lieferte 834 Treffer
1

Preobrození? Nad edicí Země dobrá, to jest země česká

Pavera, Libor, in: Mezi časy.. : Kultura a umění v českých zemích kolem roku 1800. Sborník příspěvků z 19. ročníku sympozií k problematice 19. století, Plzeň, 4.-6. března 1999, Praha, Koniasch Latin Press ; 2000, s. 182-189.
2

Laický odhad stáří textu

Klimeš, Lumír, in: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, č. D 3, 2003, s. 235-239
3

Nic stálého přítomného. K literárnímu baroku

Kopecký, Milan Brno 1999
4

"O falešné herynky"

Kahuda, Tomáš, in: Výběr (České Budějovice), 33, č. 1, 1996, s. 26-29
5

K recenzi edice Bridelova Básnického díla

Kopecký, Milan, in: Listy filologické, 118, č. 1-2, 1995, s. 116-121
6

Zlomek dosud neznámého česky tištěného kalendáře Bartholomea Sculteta z roku 1592 dochovaný ve sbírce hispanik Roudnické lobkowiczké knihovny

Kašparová, Jaroslava, in: Miscellanea odd. rukopisů a starých tisků, 11 (1994), 1995, s. 109-123
7

Oslavné kázání na město Plzeň z 8. května 1718

David, Milan, in: Kultura, historie a současnost Plzně : Referáty přednesené na konferenci k 700. výročí založení Plzně v sekci literární a jazykové, Plzeň 3.-4. května 1995, Plzeň, PF ZČU ; 1996, s. 33-43
8

Ženy kacířky. (Příspěvek k poznání názorů a jazyka české venkovské ženy první poloviny 18. století.)

Koblížek, Vladimír, in: Žena - Jazyk - Literatura : Sborník z mezinárodní konference, Ústí nad Labem 3. až 5. září 1996, Ústí n. Labem, UJEP ; 1996, s. 352-356
9

Využití přechodníků v česky psaných textech 1. poloviny 18. století

Koblížek, Vladimír, in: Čeština doma a ve světě, 7, č. 3-4, 1999, s. 167-172
10

Český venkov a kniha. Příspěvek k poznání názorů i jazyka venkovského obyvatelstva severovýchodních Čech v první polovině 18. století

Koblížek, Vladimír, in: Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století [Východočeská...] : Sborník příspěvků ze sympozia konaného 27.-29. 5. 1999 v Rychnově nad Kněžnou, Boskovice, Albert ; 1999, s. 92-102