Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2002CZ001820
AutorFilippovová, Dagmar
Titel

Obraz "Poláka"na základě materiálů Českého národního korpusu

ErschienenInterFaces : Obraz vzájemných vztahů Čechů, Poláků a Němců v jejich jazycích, literaturách a kulturách, Praha, FF UK ; 2002, s. 9-17.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Korpusová lingvistika
Polština
Česká jazyková komunikace a sociolingvistika
Příspěvky antroponomastické
Klassifikation (EN)Corpus linguistics
Polish
Czech verbal communication and sociolinguistics
Anthroponomastics
Schlagwörterlingvistika korpusová; kontakty jazykové; čeština; polština; korpusy; etnonyma; stereotypy etnické
Schlagwörter (DE)Korpuslinguistik; Sprachkontakt; Tschechisch; Polnisch; Korpora
AnmerkungRozbor dokladů z korpusu SYN2000
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1820
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Frekvence vzorů českých sloves (na materiálu Českého národního korpusu) / Osolsobě, Klára
Centrum a periferie v deklinaci feminin (na materiálu Českého národního korpusu) / Tušková, Jana Marie
Slang a publicistika (zpracováno na materiálu Českého národního korpusu) / Novotná, Renata
Obyvatelská jména v češtině - na základě Českého národního korpusu / Čech, Radek
Zájmenné a nezájmenné korelativum to v postpozici podmínkových vět (na materiálu Českého národního korpusu) / Kolářová, Ivana
Využití Českého národního korpusu / Hudková, Petra
Činitelská (a konatelská) jména v současném jazyce (na základě dat Českého národního korpusu) / Klímová, Jana