Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach kontakty jazykové lieferte 3346 Treffer
1

Závěrečné slovo

Damborský, Jiří, in: Jazyk a literatura v česko-polském kontextu : Sborník prací z vědecké konference (Ostrava, září 1993), Ostrava, OU ; 1994, s. 121-122
2

Zakresy `swojskości' i `obcości' na Śląsku Cieszyńskim

Greń, Zbigniew, in: Naše a cizí v interetnické a interpersonální jazykové komunikaci, Ostrava, OU ; 2001, s. 243-259.
3

Bartoloměj Kopitar a český romantizmus

Homoláč, Jiří; Stich, Alexandr, in: Obdobja (Ljubljana), 15, 1995, s. 437-454
4

Makedonskiot jazik vo češkite zemji i vo Slovakija

Dorovský, Ivan, in: Pedeset godini na makedonskata nauka za jazikot : Prilozi od naučniot sobir održanod 30 noemvri do 2 dekemvri 1995 vo Skopje, Skopje, Makedon. akad. na naukite i umetnostite ; 1997, s. 275-290
5

Z dziejów polskiej bohemistyki językoznawczej

Basaj, Mieczysław, in: Konsekwencje sąsiedzstwa polsko-czeskiego dla rozwoju języka i literatury, Wrocław, Uniw. Wrocławski ; 1997, s. 63-69
6

Olomuckaja glava. Iz istorii vzaimootnošenij leningradskich-peterburgskich i češskich slavistov

Zahrádka, Miroslav, in: Sankt-Peterburg i slavjanskij mir : Materialy meždunarodnoj naučnoj konferencii, Sankt-Peterburg, 2001, s. 93-97
7

Wpływ świadomości narodowej na język ludności polskiej Śląska Cieszyńskiego w Czechosłowacji

Labocha, Janina, in: Język polski w świecie : Zbiór studiów, Warszawa, 1990, s. 145-157
8

Kokunai no tayoka ga taisetsu. Motto gaikoku e no kyomi, kanshin o [Internal variation is important. Towards more interest in overseas]

Neustupný, Jiří V., in: Nikkan kogyo shinbun, 1994, 14.6.1994
9

Katedra romanistiky a program ERASMUS/SOKRATES

Machová, Kornélia, in: Listy Ostravské univerzity, 14, č. 5, 2006, s. 13
10

Polonistické začátky na Univerzitě Hradec Králové

Pastyřík, Svatopluk, in: 80 let české polonistiky : Obraz Celostátního fóra polonistů u příležitosti 80 let české polonistiky a 50. výročí úmrtí básníků K. I. Gałczyńského a J. Tuwima, Brno, SvN Regiony ; 2004, s. 55-57