Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach korpusy lieferte 1417 Treffer
1

Slavní předchůdci Českého národního korpusu 1-7

Kučera, Karel, in: Čeština doma a ve světě, 9, č. 1-2, 2001, s. 13, 21-22, 37-38, 47, 50, 58-59, 74
2

Co je v ČNK nového 12 (zprávy z Českého národního korpusu)

Křen, Michal, in: Korpus - gramatika - axiologie, č. 13, 2016, s. 91-93
3

Acerca de los corpora paralelos: el proyecto Intercorp

Čermák, Petr, in: Verba (Santiago de Compostela), 34, 2008, s. 375-380
4

InterCorp: a contribution to interlinguistics

Čermák, František, in: Prace Filologiczne (Warszawa), 63, 2012, s. 67-83
5

Tvorba, funkce a využití Česko-německého paralelního korpusu

Peloušková, Hana; Káňa, Tomáš, in: Gramatika a korpus, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2007, s. 205-217.
6

Elektronische Korpora in Tschechien und das tschechisch-deutsche Prallelkorpus

Káňa, Tomáš; Peloušková, Hana, in: Planing, Gluing and Painting Corpora : Inside the Applied Corpus Linguist's Workshop, Frankfurt a. Main, Lang ; 2006, s. 27-46
7

A Russian EFL learner corpus from scratch

Kamshilova, Olga, in: NLP, Corpus Linguistics, Corpus Based Grammar Research [NLPCorp] : = Počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, korpusová lingvistika a gramatický výskum. Fifth International Conference Smolenice, Slovakia, 25-27 November 2009. Proceedings, Brno, Tribun ; 2009, s. 167-174
8

Digitální edice v Korpusu rakouské akademie (AAC, Austrian Academy Corpus)

Biber, Hanno, in: Korpusová lingvistika Praha 2011 : 2: Výzkum a výstavba korpusů, Praha, Nakl. Lidové noviny 2011
9

Building annotated corpora without experts

Grác, Marek, in: Natural language processing, multilinguality, Bratislava, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra 2011, s. 81-88
10

InterCorp - a look behind the façade of a parallel corpus

Rosen, Alexandr, in: Polskojęzyczne korpusy równoległe, Warszawa, Institut Lingwistyki Stosowanej 2016, 326 s.