Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach etnonyma lieferte 244 Treffer
1

Příspěvek k etnografické diferenciaci západní Moravy. Zpráva o "Horácích"ze 16. století

Válka, Miroslav, in: Národopisná revue, 12, č. 1, 2002, s. 27-31
2

Odkud mají Bělorusové jméno?

Brandner, Aleš, in: Konference k životnímu jubileu prof. Františka Malíře : Sborník Katedry ruského jazyka a literatury, Hradec Králové, Gaudeamus ; 2000, s. 83-87
3

Zálesí - Kopanice - Horňácko v 18. a 19. století (pojmoslovná sonda)

Jeřábek, Richard, in: Národopisná revue, 10, č. 3-4, 2000, s. 85-91
4

Etnonyma germánských kmenů

Klain, Václav, in: Vademecum Graeco-Latinum Brunense : Sborník vydán u příležitosti konference Staré indoevropské jazyky, Brno 10. 5. 2005, Brno, Ústav klasických studií MU ; 2006, s. 96-98
5

Kdo byli Etruskové?

red., in: 21. století, č. 5, 2016, s. 54
6

Baltské kmeny v 5.-13. století

Griciuvienė, Eglė, in: Svět tajemných Baltů, Brno, Moravské zemské muzeum 2013, s. 55-65
7

Baltské kmeny v 5.-13. století

Griciuvienė, Eglė, in: Svět tajemných Baltů, Brno, Moravské zemské muzeum 2013, s. 55-65
8

Otázka systému v etnonomastike

Opělová-Károlyová, Mária, in: Seminář Onymické systémy v regionech : (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové), Hradec Králové, 1995, s. 123-126
9

Sind die Tschechen Slawen? Überlegungen zur Geschichte eines Begriffes

Vincenz, A. de, in: Das slawische Phänomen : Festschrift für Prof. Dr. Antonín Měšťan zu seinem 65. Geburtstag, Praha, Euroslavica 1996, s. 221-225
10

Čech - Nečech?

Hrdlička, Milan, in: Naše řeč, 82, č. 5, 1999, s. 269