Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2000CZ013954
AutorBetsch, Michael
Titel

Diskontinuität und Tradition im System der tschechischen Anredepronomina (1700-1850)

Ort/VerlagMünchen: Sagner
Jahr2000
Seiten198 s.
Spracheger
ISBN3-87690-754-3
Klassifikation (CZ)Čeština ve společnosti a praxi
Obecné otázky a celkové práce
Kontakty češtiny s jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými. Příspěvky srovnávací
Popis a rozbor jazyka
Klassifikation (EN)Czech in society and practice
General works
Contacts of Czech with Slavonic languages
Contacts of Czech with non-Slavonic languages
Description and analysis of language
Schlagwörterčeština; oslovení; zájmena; onikání; vykání; Blahoslav, Jan; Rosa, Václav Jan; Jandyt, Václav; Pelcl, František Martin; Thám, Karel Ignác; Nejedlý, Vojtěch; Dobrovský, Josef; mluvnice; němčina; ruština; polština
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Grammatik; Deutsch; Russisch; Polnisch
ReviewVykypěl, Bohumil, SFFBU 2000, 49, č. A 48, s. 196-200.; Kučera, Karel, Listy filologické 2000, 123, č. 3-4, s. 371-374.; Moser, Michael, Wiener Slavistisches Jahrbuch 2002, 48, s. 311-313.
AnmerkungOslovení v českých mluvnicích J. Blahoslava, V. J. Rosy, K. I. Tháma, F. M. Pelcla, V. Nejedlého, J. Dobrovského a dalších), v dopisech a historických pramenech a v literárních textech. V úvodu srovnání s jinými slovanskými (ruštinou, polštinou) a neslovanskými (němčinou) jazyky
Mediumbook
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/13954
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Zur Entwicklung des Systems der Anredepronomina im Tschechischen 1700-1850 / Betsch, Michael
The system of Czech bound address forms until 1700 / Betsch, Michael
Dialogsammlungen in Tschechischen und Polnischen Grammatiken des 18. Jahrhunderts / Betsch, Michael
Zur sprachlichen Höflichkeit im Tschechischen des 19. Jahrhunderts / Betsch, Michael
Der russische Genitivus qualitatis vor 1700 / Moser, Michael
Das System der tschechischen Familiennamen / Knappová, Miloslava
Kontinuität und Diskontinuität der Entwicklung des Standardtschechischen im Lichte der Periodisierung der tschechischen Sprachgeschichte / Vykypělová, Taťána