Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach zájmena lieferte 477 Treffer
1

Indoevropské osobní zájmeno. Vnitřní struktura a vnější paralely

Blažek, Václav, in: Jazykovědné aktuality, 29, č. 3-4, 1992, s. 96-105
2

Zwei Anmerkungen zu den Personalpronomen

Daneš, František Howe, L.-R., in: Zeitschrift für Slawistik (Berlin), 30, č. 1, 1985, s. 53-60
3

Přivlastňovací zájmena osobní a zvratná ve spisovné češtině

Daneš, František; Hausenblas, Karel, in: Slavica Pragensia, 4 (1962), 1963, s. 191-202
4

A note about nothing

Veselovská, Ludmila, in: Investigations into Formal Slavic Linguistics (FDSL 4). Part 2 : Contributions of the Fourth European Conference on Formal Description of Slavic Languages held at Potsdam University, November 28-30, 2001, Frakfurt a. Main, Lang ; 2003, s. 745-758
5

Deiktické výrazy (ko)referenční s lokalizačním a direktivním vyjádřením

Kolářová, Ivana, in: Prostor v jazyce a literatuře : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2007, s. 105-107.
6

On a ten

Hrdlička, Milan, in: Naše řeč, 80, č. 3, 1997, s. 160-161
7

K deikticko-anaforickým funkcím lexému ten

Štícha, František, in: Slovo a slovesnost, 60, č. 2, 1999, s. 123-135
8

Tak nějak spontánně o tom sebevzdělávání

Šimandl, Josef, in: Čeština doma a ve světě, 4, č. 3, 1996, s. 221-222
9

L'uso anaforico del pronome sostantivale "ten"in ceco contemporaneo

Esvan, François, in: Problemi di morfosintassi delle lingue slave 5 : Determinatezza e indeterminatezza nelle lingue slave : Atti del Convegno svoltosi a Firenze 26-28 ottobre 1995, Padova, Unipress ; 1996, s. 61-75
10

Posesiva v češtině

Karlík, Petr, in: Přednášky a besedy z 31. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 31], Brno, MU ; 1998, s. 35-42