Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Czech in society and practice lieferte 2341 Treffer
1

Výzvy a otázky ve výukovém dialogu učitele se žáky

Svobodová, Jana, in: Český jazyk a literatura, 45, č. 7-8, 1994-95, s. 150-156
2

Výskyt a úloha výrazů nevím/já nevím a jako v mluvených projevech budoucích učitelů

Kolářová, Ivana, in: Český jazyk a literatura, 45, č. 7-8, 1994-95, s. 165-169
3

Spisovnost a nespisovnost v neveřejných dialogických projevech

Müllerová, Olga, in: Přednášky z 34. a 35. běhu LŠSS [PřednLŠSS 34-35], Praha, Pražská imaginace ; 1995, s. 69-76
4

Jazyková specifika školního dialogu

Svobodová, Jana, in: Zápisník slovenského jazykovedca, 14, č. 1-4, 1995, s. 25-26
5

K povaze některých případů obligatorních nevětných propozic

Marková, Milada, in: Rozumět jazyku : Sborník k významnému životnímu jubileu univ. prof. PhDr. Radoslavy Brabcové, CSc, Praha, PF UK ; 1995, s. 27-31
6

Dialog o významu

Machová, Svatava, in: Rozumět jazyku : Sborník k významnému životnímu jubileu univ. prof. PhDr. Radoslavy Brabcové, CSc, Praha, PF UK ; 1995, s. 66-72
7

K problematice oslovení v češtině

Švehlová, Milena, in: Rozumět jazyku : Sborník k významnému životnímu jubileu univ. prof. PhDr. Radoslavy Brabcové, CSc, Praha, PF UK ; 1995, s. 73-80
8

Talk at a PC

Uhlířová, Ludmila, in: Writing vs Speaking : Language, Text, Discourse, Communication. Proceedings of the Conference held at the Czech Language Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, October 14-16, 1992, Tübingen, Narr Verlag 1994, s. 275-282
9

Některé charakteristické rysy úředního jazyka komunistické éry

Exner, Otto, in: Naše řeč, 75, č. 2, 1992, s. 91-98
10

Komunikační poruchy při jednání instituce s veřejností

Müllerová, Olga, in: Sociolingvistické a psycholingvistické aspekty jazykovej komunikácie : Komunikáty z 2. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Banskej Bystrici 6.-8. 9. 1994. Diel 1, Banská Bystrica, Univ. M. Bela ; 1996, s. 135-140