Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Pelcl, František Martin lieferte 34 Treffer
1

Prameny Pelclových historických a gramatických prací. (Jeho knihovna.)

Johanides, Josef, in: František Martin Pelcl : Sborník příspěvků z odborného semináře. [Sv. 1], Rychnov n. Kněžnou, Městský úřad ; 1994, s. 32-36
2

Pelclova profesura české řeči a literatury na pražské univerzitě

Johanides, Josef, in: František Martin Pelcl: první profesor češké řeči a literatury na pražské univerzitě, Rychnov n. Kněžnou, Městský úřad ; 1993, s. 1-22
3

Rychnovský rodák František Martin Pelcl (1734-1801)

Sršeň, Lubomír, in: Sborník Národního muzea v Praze, 56, č. 1-2, 2011, s. 51
4

František Martin Pelcl a české mluvnictví

Koblížek, Vladimír, in: František Martin Pelcl: první profesor češké řeči a literatury na pražské univerzitě, Rychnov n. Kněžnou, Městský úřad ; 1993, s. 39-42
5

O knihovně a rukopisech Františka Martina Pelcla

Johanides, Josef, in: Knihy a dějiny, 1, č. 1, 1994, s. 13-30
6

Mluvnice F. M. Pelcla - Grundsätze der Böhmischen Grammatik

Tůmová, Šárka, in: Varia 15 : Zborník materiálov z 15. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica - Tajov 7 - 9. 12. 2005), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV ; 2008, s. 618-623
7Tůmová, Šárka, in: Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav). Bd. 11, München, Sagner 2008, s. 233-238
8

František Martin Pelcl. Sborník příspěvků z odborného semináře

K vyd. připrav. Tydlitát, Jan Rychnov n. Kněžnou 2001
9

Knihovna Františka Martina Pelcla

Johanides, Josef Z orig. rkp. sest., úvodem a pozn. opatř. Johanides, Josef Boskovice 2003
10

Děčínské rukopisy ze sbírky Františka Martina Pelcla (1734-1801), nyní ve fondech Národní knihovny České republiky

Richterová, Alena Praha 2007